Panahon ng pagdating ng mga negrito

posted by | Leave a comment

Saang direksyon ka tutungo kung ikaw ay nasa simbahan papunta sa palengke?

Ito ay matulis, mataas at nakaungos o nakausli mula sa malaking bahagi ng lupain. Ang Pilipinas tulad ng ibang bansa ay wala sa globo. Ang pinakamaliit na pangat ng pulo sa Pilipinas ay Mindanao. Pagiging masipag at matiisin Sagutin ng Tama o Mali. Ang nasa kanan ng Pilipinas ay ang Karagatang Pasipiko. DISTRICT ACHIEVEMENT TEST Makabayan 3 Pangalan: ______________________________ Panuto: Piliin ang wastong sagot.

Leave a Reply

beautiful big dating service com